Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ hoạch sử dụng đất kỳ cuối (
Số kí hiệu 52/NQ-HDND
Ngày ban hành 13/12/2017 Ngày hiệu lực 13/12/2017
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành HDND tỉnh Cơ quan ban hành HĐND
Nội dung Đường dẫn tải FILE:
http://dbndhatinh.vn/vbdbnd/default/explorer.html/archives/1263?folder_id=79
Đính kèm: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ hoạch sử dụng đất kỳ cuối (
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện c
 2. Về việc đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch vùng trang trại chăn nuôi tập trung tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
 3. Về việc góp ý Đề án sáp nhập Trạm Y tế xã Thạch Tiến với Trạm Y tế xã Việt Xuyên
 4. Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu một số sản phẩm của huyện Thạch hà giai đoạn
 5. Về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017
 6. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
 7. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
 8. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 FILE2
 9. QĐ 3630 - VV phân bổ máy trộn bê tông, áo mũ bảo hộ lao động do cty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn và cô
 10. KH 72 - THực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
 11. CV 799 - VV đăng ký tài sản , thiết bị dạy học theo phương thức mua sắm tập trung ( đợt 2 năm 2018)
 12. CV 795 - VV đăng ký đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân
 13. QĐ 505 - VV giao các đơn vị đỡ đầu các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2018
 14. BC KQ thực hiện đề án rau củ quả
 15. BC kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018
 16. Báo cáo xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri
 17. Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát..
 18. VV báo cáo các công trình dự án thu hồi đất
 19. Báo cáo về việc các công trình, dự án thu hồi đất ..
-->