CV 856- VV đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Số kí hiệu 856/UBND
Ngày ban hành 08/05/2018 Ngày hiệu lực 08/05/2018
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung CV 856- VV đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Đính kèm: CV 856- VV đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. V/v triển khai thực hiện Nâng cấp, cải tạo lại tuyến đường vào khu rừng sản xuất xã Bắc Sơn
 2. Dự thảo Đề án CCHC
 3. Đề án hợp nhất TTVH-Đài
 4. làm việc Đoàn thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2018
 5. VV giao xử lý đơn phản ánh của công dân
 6. Đôn đốc nộp quỹ PCTT năm 2018
 7. Công văn số 2468/UBND-VPĐP ngay 04/12/2018 về việc chuẩn bị nội dung Bí thư Tỉnh ủy làm việc
 8. VV chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND huyện
 9. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cầu Trọt và đường hai đầu cầu xã
 10. V/v giải quyết các tồn đọng tại HĐBT, hỗ trợ và tái định cư huyện.
 11. V/v xin chủ trương quy hoạch mở rộng Khuôn viên Trụ sở UBND xã Bắc Sơn.
 12. V/v xin chủ trương quy hoạch mở rộng Trường Mầm non Tượng Sơn.
 13. V/v xin ý kiến bố trí cán bố trí lãnh đạo, quản lý Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
 14. V/v đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và hỗ trợ người lao động ...
 15. V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân Phạm Thị Nga, thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh
 16. VV trả lời kiến nghị của công dân - Nguyễn Duy Nhường
 17. VV giao giải quyết kiến nghị của công dân
 18. V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu làm đường GTNT, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm
 19. đề nghị đánh giá, phân loại cb, cc cuối năm
 20. Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng ngân sách....tại trường THCS