CV 853 - VV giao trả lời đơn kiến nghị của công dân
Số kí hiệu 853/UBND-TCD
Ngày ban hành 08/05/2018 Ngày hiệu lực 08/05/2018
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung CV 853 - VV giao trả lời đơn kiến nghị của công dân
Đính kèm: CV 853 - VV giao trả lời đơn kiến nghị của công dân
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Hưởng ứng cuộc thi viết về PBGDPL
 2. Vv triển khai BHYT học sinh năm học 2018-2019
 3. về việc phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng GS, GC đợt 2 năm 2018
 4. VV đồng ý bổ sung các công trình dự án vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 h
 5. VV Đề nghị bổ sung công trình dự án vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất...
 6. V/v khảo sát địa điểm, lập quy hoạch xây dựng Trụ sở đơn vị Ban CHQS huyện Thạch Hà
 7. vv tăng cường quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích đã giao cho hộ gia đình, cá nhân công đồng dân
 8. V/v báo cáo kết quả triển khai nhập hồ sơ trên hệ thống phần mềmdịch vụ công trực tuyến và một cửa đ
 9. vv giao giải quyết kiến nghị của công dân: Nguyễn Đình Miện
 10. vv giao giải quyết kiến nghị của công dân: Nguyễn Thị Hai
 11. VV giao giải quyết kiến nghị phản ánh của công dân: Đặng Công Hội
 12. VV giao giải quyết kiến nghị của công dân: Trần Đình Chiến
 13. vv giao giải quyết đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Thường
 14. VV giao xử lý đơn kiến nghị của công dân
 15. VV bảo vệ môi trường hồ bộc nguyên
 16. VV đôn đốc nộp kết quả rà soát, đánh giá phân loại HTX trên địa bàn ( hỏa tốc)
 17. VV rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
 18. CV 858 - VV sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
 19. CV 856- VV đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 20. VV rà soát đánh giá phân loại HTX trên địa bàn
-->