Cv 123 - VV đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán, phát động phong trào toàn dân làm G
Số kí hiệu 123/UBND-KTHT
Ngày ban hành 18/01/2018 Ngày hiệu lực 18/01/2018
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Cv 123 - VV đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán, phát động phong trào toàn dân làm GTNT năm 2018
Đính kèm: Cv 123 - VV đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán, phát động phong trào toàn dân làm G
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Đề án Hợp nhất Trung tâm VHTT&DL với Đài TT-TH
 2. Tở trình Về việc đề nghị thu hồi đất, cho phép Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh chuyển mục đích sử dụng đất,
 3. V/v triển khai xây dựng kế hoạch cấp quyền, đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019
 4. V/v triển khai thi công các công trình sửa chữa trường học đợt 2 năm 2018
 5. V/v tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách tại các xã, thị trấn
 6. V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện VSMTNT, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng
 7. Vv bổ sung danh sách ngân hàng tên đường phố tại Thị trấn Thạch Hà
 8. V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân Hồ Minh Long, địa chỉ: thôn Toàn Thắng, xã Thạch Trị.
 9. Về việc tổ chức giao lưu đối thoại sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân
 10. Về việc bổ cứu sản xuất vụ Đông năm 2018
 11. V/v thẩm định chấp thuận đầu tư dự án Văn phòng làm việc và xưởng sản xuất cọc bê tông Việt Thắng tạ
 12. Về việc rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn
 13. vv đăng ký thực hiện mô hình thí điểm phá bỏ bờ thừa trong sản xuất lúa vụ xuân năm 2019
 14. Về việc xin ý kiến góp Đề án hợp nhất Trung tâm VHTTTT&DLvới Đài TT-TH
 15. V/v phối hợp xử lý kiến nghị của công dân Lê Văn Chớ
 16. V/v thực hiện công tác Dạy nghề cho người lao động bị ảnh hưởn bởi sự cố môi trường biển
 17. vv góp ý dự thảo Đề án
 18. vv hoàn thiện hồ sơ tiêu chí NTM
 19. vv hoàn thiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM, NTM kiểu
 20. VV hoàn thiện cơ sở vật chất Bưu điện văn hóa các xã điểm về đích NTM năm 2018
-->