Cv 123 - VV đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán, phát động phong trào toàn dân làm G
Số kí hiệu 123/UBND-KTHT
Ngày ban hành 18/01/2018 Ngày hiệu lực 18/01/2018
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Cv 123 - VV đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán, phát động phong trào toàn dân làm GTNT năm 2018
Đính kèm: Cv 123 - VV đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán, phát động phong trào toàn dân làm G
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. VV giao xử lý đơn kiến nghị của công dân
 2. VV bảo vệ môi trường hồ bộc nguyên
 3. VV đôn đốc nộp kết quả rà soát, đánh giá phân loại HTX trên địa bàn ( hỏa tốc)
 4. VV rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
 5. CV 858 - VV sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
 6. CV 856- VV đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 7. VV rà soát đánh giá phân loại HTX trên địa bàn
 8. CV 853 - VV giao trả lời đơn kiến nghị của công dân
 9. CV 852 - VV giao trả lời đơn phản ánh của công dân
 10. CV 848 - VV góp ý phương án bảo vệ môi trường chăn nuôi trong khu dân cư ( lần 2)
 11. CV 808 - VV lập danh sách mục công trình , dự án cần thu hồi đất...
 12. CV 801 - VV rà soát xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ
 13. CV 802 - VV triển khai chiến dịch tăng cường truyền thông...
 14. CV 804 - VV yêu cầu báo cáo thu đóng góp của nông dân trong 2 năm 2008 và 2017
 15. CV 790 - VV đôn đốc triển khai kế hoạch làm đường GTNT....
 16. CV 84 GPMB - VV trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Trọng Ngụ
 17. CV 83 GPMB - VV trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Bình
 18. CV 717 - VV thực hiện các công việc chuẩn bị lế khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải năm 2018
 19. CV 706 - VV góp ý quy định sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
 20. CV 697 - VV bố trí công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn TP
-->