BC kết quả hoạt động HDND huyện 2017, nhiệm vụ 2018
Số kí hiệu 38/BC-TTHDND
Ngày ban hành 25/12/2017 Ngày hiệu lực 25/12/2017
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Quốc hội Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung BC kết quả hoạt động HDND huyện 2017, nhiệm vụ 2018
Đính kèm: BC kết quả hoạt động HDND huyện 2017, nhiệm vụ 2018
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu một số sản phẩm của huyện Thạch hà giai đoạn
 2. Về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017
 3. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ hoạch sử dụng đất kỳ cuối (
 4. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
 5. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
 6. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 FILE2
 7. QĐ 3630 - VV phân bổ máy trộn bê tông, áo mũ bảo hộ lao động do cty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn và cô
 8. KH 72 - THực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
 9. CV 799 - VV đăng ký tài sản , thiết bị dạy học theo phương thức mua sắm tập trung ( đợt 2 năm 2018)
 10. CV 795 - VV đăng ký đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân
 11. QĐ 505 - VV giao các đơn vị đỡ đầu các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2018
 12. BC KQ thực hiện đề án rau củ quả
 13. BC kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018
 14. Báo cáo xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri
 15. Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát..
 16. VV báo cáo các công trình dự án thu hồi đất
 17. Báo cáo về việc các công trình, dự án thu hồi đất ..
 18. Báo cáo kết quả thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... 207, nhiệm vụ 2018
 19. Báo cáo kết quả thi hành án DS 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018
 20. Báo cáo kết quả chấp hành pháp luật ..
-->