01/TB Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn và kiểm tra sát hạch công chức cấp xã
Số kí hiệu 01/TB
Ngày ban hành 27/02/2018 Ngày hiệu lực 27/02/2018
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn và kiểm tra sát hạch công chức cấp xã
Đính kèm: 01/TB Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn và kiểm tra sát hạch công chức cấp xã
-->