Thạch Hà: Tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân nhân ngày Sức khỏe Thế giới
07/04/2018 09:34
Thạch Hà: Tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho  500 người dân nhân ngày Sức khỏe Thế giới

Ngày Sức khoẻ Thế giới hay là Ngày Y tế Thế giới, viết tắt là WHD (World Health Day) được tổ chức vào ngày 7 tháng 4 hàng năm. Đây là ngày được chọn để kỷ niệm thành lập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và được tổ chức này xem như một cơ hội để thu hút toàn thế giới và mỗi Quốc gia quan tâm đến sức khỏe nhân dân. Tại Thạch Hà việc hưởng ứng ngày Sức khỏe Thế giới được tổ chức rộng rải tại nhiều địa phương đơn vị. Ghi nhân được tại hai địa phương là Thị trấn Thạch Hà và xã Tượng Sơn hoạt động này được cụ thể hóa bằng chương trình khám cấp thuốc miễn phí cho nhân dân

Theo đó, trong thời gian một ngày có gần 30 bác sỹ thuộc Bệnh viện Thạch Hà và Bệnh viện tỉnh tham gia khám sàng lọc đa khoa và phát thuốc miễn phí cho 500 người nghèo ở xã Tượng Sơn và Thị trấn Thạch Hà. Người dân được khám nội tổng quát, gồm: siêu âm, điện tim, khám răng hàm mặt, đo độ mắt,  đo đường huyết theo chỉ định; cấp thuốc và tư vấn cách chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Việc tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí tại cơ sở nhân ngày sức khở thế giới rất có ý nghĩa đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh hàng năm cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách; nâng cao sức khỏe để lao động và sản xuất, nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà