LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN SẼ TỔ CHỨC VÀO NGÀY 17/11/2018
02/11/2018 09:56
Chiều 31/10, Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Lê Quý Đôn đã tổ chức cuộc họp để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường.
LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN SẼ TỔ CHỨC VÀO NGÀY 17/11/2018


Cuộc họp được tổ chức tại Trường THPT Lê Quý Đôn 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương - PCT UBND huyện - Trưởng BCĐ Lễ kỷ niệm đã chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có đại diện một số đơn vị, đoàn thể cấp huyện, đại diện 14 xã, thị trấn vùng tuyển sinh.

Lễ kỷ niệm được dự kiến tổ chức vào ngày 17/11/2018 đúng vào ngày truyền thống của trường. Trong đó các hoạt động chủ yếu sẽ tập trung vào ngày lễ chính.

Tại cuộc họp các tiểu ban, thành viên BCĐ đã tập trung nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và tìm giải pháp tháo gỡ trong công tác chuẩn bị như: công tác tuyên truyền, kế hoạch tổ chức chương trình, kinh phí thực hiện, liên lạc, tập hợp cán bộ, giáo viên, học sinh các thế hệ....


 Đại diện Tiểu ban Tuyên truyền: hiện nay công tác tuyên truyền cho Lễ kỷ niệm đang được triển khai trên mạng xã hội face book là chủ yếu. Nhà trường đang phát động phong trào thi đua viết ti