THẠCH HÀ – CẬP NHẬT KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP XÃ,
12/11/2018 09:30
Sáng nay 12/11, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Thạch Hà đã khai mạc lớp cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong toàn huyện.
THẠCH HÀ – CẬP NHẬT KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH  CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP XÃ,

Lễ khai mạc tổ chức tại hội trường BCH Quân sự huyện Thạch Hà

Dự lễ khai mạc có đại diện BCH Quân sự tỉnh, Trưởng Quân sự tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Phi Giao - Ủy viên BTV HU - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Nguyễn Quốc Hương – PCT UBND - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện, đại diện các ban, phòng, ngành liên quan.

Đại diện BCH Quân sự huyện Thạch Hà thông qua quy chế lớp học

Trong thời gian 3 ngày, trên 80 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề gồm: những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy chính quyền địa phương về quốc phòng, an ninh, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, chủ trương, biện pháp của địa phương thực hiện vấn đề này; sự thay đổi về chiến lược quốc phòng, an ninh của các nước lớn có liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam; những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kết quả và bài học kinh nghiệm, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, mô hình tốt, kinh nghiệm tốt; những vấn đề mới về chuyên đề biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.


Thông qua lớp học nhằm kịp thời cập nhật chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với đối ngoại trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương - PCT UBND huyện yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu, mục tiêu quả lớp học 

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

Ngay sau lễ khai mạc, các học viên đã được cập nhật, bồi dưỡng chuyên đề đầu tiên.

Tác giả: Thúy Hằng – Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - Th Thạch Hà