Thạch Điền diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017
Thạch Điền diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

Ngày 11/08/2017 Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thạch Hà tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 tại xã Thạch Điền. Đây là địa phương được huyện Thạch Hà lựa chọn làm điểm rút kinh nghiệm cho các đơn vị tiếp theo.


                            Đại biểu tham dự chương trình diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Thạch Điền

Trong thời gian 01 ngày chương trình diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 tại xã Thạch Điền được triển khai với 03 giai đoạn bao gồm chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sáng chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Thực hành chiến đấu phòng thủ. Trong đó giai đoạn 01 bao gồm 02 nội dung huấn luyện chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xứ trí tình huống A2; Chuyển xã vào tình trạng chiến tranh; Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Phòng tránh địch tiến công hỏa lực. Giai đoạn 02 được thực hiện với các nội dung nhận mệnh lênh tác chiến phòng thủ, thông báo tình hình địch số 04 của cấp trên, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ, thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ vời Đảng ủy và Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ. Ở giai đoạn 03 thực hành chiến đấu được thực hiện với nội dung chính là thực binh lực lượng an ninh phối hợp với trung đội dân quân cơ động và các lực lượng khác bảo vệ mục tiêu trong tình huống bạo loạn vũ trang, khủng bố.  

                                                 Nhân dân Thạch Điền tham gia vào tình huống diễn tập


                                   Đông đảo lực lượng tham gia vào tình huống diễn tập chiến đấu phòng thủ

Thông qua diễn tập nhằm thực hiện vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bào vệ địa phương. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong quản lý, điều hành, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ngành đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phong tại địa phương, đơn vị. 

            Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình diễn tập

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT- TH Thạch Hà
-->