BCHQS Thạch Hà phát động thi đua đặc biệt
28/04/2018 10:08
BCHQS Thạch Hà phát động thi đua đặc biệt

Vừa qua BCHQS huyện Thạch Hà đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  với chủ đề “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 4 nhất”.

 

Mục tiêu của phong trào thi đua đặc biệt được xác định tập trung vào 4 nhất, đó là nhận thức, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức các hoạt động; công tác chuẩn bị; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự chuyển biến vững chắc trong thực hiện các mục tiêu thi đua, trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị và nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; chủ động bồi dưỡng, xây dựng, hoàn thiện mô hình điển hình tiên tiến toàn diện và từng mặt công tác, phổ biến nhân rộng trong các cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa gắn với “chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua đặc biệt, Ban CHQS huyện Thạch Hà đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về thi đua yêu nước, gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)... Cùng với đó là tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; tiếp tục đư­a công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp, chú trọng khen thưởng thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong công tác thi đua khen thưởng

Sau hội nghị các lực lượng dân quân, tự vệ khối cơ quan và  BCHQS huyện Thạch Hà đã ký giao ước thi đua.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà