Danh sách người phát ngôn

I. UBND huyện:

1. Ông Trần Việt Hà, email: hatv.th@hatinh.gov.vn;

2. Ông Nguyễn Quốc Hương, email: huongnq.th@hatinh.gov.vn;

II. UBND các xã:

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Danh sách video Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê truy cập

Người đang truy cập: 60
Tổng số truy cập: 200810