Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra thực địa XD NTM xã Thạch Đỉnh.
18/03/2019 10:58
Ngày 18/3/2019 Ông Trần Huy Oánh - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh vừa đi kiểm tra thực địa việc thực hiện xây dựng NTM tại các địa phương có mốc về đích cuối năm 2019 ở huyện Thạch Hà.
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra thực địa XD NTM xã Thạch Đỉnh.

Ông Trần Huy Oánh Phó - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trao đổi về phương pháp chỉnh trang khu dân cư mẫu thôn Trường Xuân

Ông Trần Huy Oánh Phó - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trực tiếp tuyên truyền các hộ dân tự nguyện  phá dỡ  công trình che khuất tầm nhìn đường giao thông.

Đoàn cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh do ông Trần Huy Oanh Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh dẫn đầu đã  đi kiểm tra thực địa việc thực hiện xây dựng NTM tại xã Thạch Đỉnh. Tại đây nhận thấy mặc dù xã Thạch Đỉnh đã vào cuộc và  tổ chức thực hiện  các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên phong trào hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn chưa đều, số tiêu chí chưa đạt còn cao; khối lượng công việc còn nặng nề; chất lượng các vườn mẫu còn thấp, nhất là sắp xếp bố trí trong vườn hộ còn chưa hợp lý, hiệu quả kinh tế còn thấp, khu dân cư mẫu đã triển khai xây dựng trước đó nhưng vẫn chữa hình thành rỏ nét. Nhiều tuyến đường còn chật hẹp do cây cối công trình phụ, hàng rào kiên cố xây quá cao che chắn tầm nhìn gây mất an toàn giao thông...

Đoàn cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra hướng dẫn xây dựng vườn mẫu.

Cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trao đổi với các hộ dân về phương pháp cảo tạo vườn để nâng cao thu nhập

Sau khi thực địa Đoàn cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh  đã đề nghị xã Thạch Đỉnh cần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới một cách thường xuyên, chú trọng công tác tuyên truyền để mọi người dân hòa mình và chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng thời có những hướng dẫn và tư vấn cho cán bộ xã Thạch Đỉnh trong xây dựng khu dân cư mẫu và các vườn mẫu.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thạch Hà