UBND HUYỆN THẠCH HÀ LÀM VIỆC VỚI XÃ THẠCH LƯU VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
04/04/2018 09:52
UBND HUYỆN THẠCH HÀ LÀM VIỆC VỚI XÃ THẠCH LƯU VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

UBND huyện Thạch Hà vừa tổ chức cuộc làm việc với cán bộ cốt cán xã Thạch Lưu để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 

Với khi thế sôi nổi, những tháng đầu năm 2018 phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã trở nên mạnh mẽ toàn diện, cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng thu được kết quả tích cực. Cụ thể  xã Thạch Lưu đã làm được trên 3km đường bê tông,trồng 500 cây bóng mát, 2,3 km rãnh thoát nước, hoàn thiện 2 nhà văn hóa thôn Lộc Ân và Trung Nam,  trồng mới 3km hàng rào xanh, xây dựng 14 vườn mẫu, thực hiện chỉnh trang 5 khu dân cư trong đó tập trung xây dựng 3 khu dân cư NTM .... Với những nỗ lực đó bộ mặt nông thôn xã Thạch Lưu đã có nhiều khởi sắc, nhiều tiêu chí đã hoàn thành và sắp hoàn thành. Tuy vậy bên cạnh đó vẫn còn một số tiêu chí còn chuyển biến chậm  chưa đạt yêu cầu đó là tiêu chí thu nhập, giao thông, môi trường…và để hoàn thành theo lộ trình cần phải có nhiều nỗ lực trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, các ý kiến đã tập trung phân tích, chỉ rõ những khó khăn, tồn tại trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí. Đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành

 Sau khi nắm bắt các ý kiến từ thôn, xã, các phòng ngành đồng chí Nguyễn Quốc Hương - PCT UBND huyện đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cho rằng công việc xây dựng nông thôn mới ở xã Thạch Lưu chưa có tính đột phá, các tiêu chí chưa hoàn thành còn nhiều, và có nhiều tiêu chí khó đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thông chính trị, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ xã, thôn. Đơn cử như tiêu chí giao thông cần nguồn tiền lớn để thực hiện. Vì vậy  xã Thạch Lưu cần biết khai thác  các nguồn lực như nguồn lực từ con em xa quê, đóng góp của người dân, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đở của tĩnh, huyện, các đoàn thể...  hay như tiêu chí thu nhập, xã Thạch Lưu  cần có hướng đi cụ thể, học tập các cách làm hay ở các địa phương đã xây dựng thành công nông thôn mới  từ đó vận dụng phù hợp với thực tế địa bàn. Các cấp phòng ngành cấp huyện tiếp tục giúp đở xã hoàn thành các tiêu chí và về đích NTM vào cuối năm 2018./.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT -TH Thạch Hà