TT BCĐ xây dựng NTM huyện Thạch Hà làm việc với xã Thạch Thắng
TT BCĐ xây dựng NTM huyện Thạch Hà làm việc với xã Thạch Thắng

          TT BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Thạch Hà vừa có buổi làm việc với xã BCĐ, BQL xây dựng NTM xã Thạch Thắng nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn. Các đồng chí Trần Nhật Tân TUv- Bí thư huyện ủy; Ngô Văn Tân PCT UBND huyện; Nguyễn Hữu Tài Bí thư Đảng ủy xã Thạch Thắng đồng chủ trì hội nghị. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Vắn Thắng PBTTTHU - CTHĐND huyện; Trần Việt Hà PBTHU- CT UBND huyện, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ cốt cán xã Thạch Thắng và đội ngũ Bí thư, thôn trưởng trên địa bàn.

Theo báo cáo của BCĐ, BQL thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Thạch Thắng đến nay xã đã đạt 12 tiêu chí bao gồm Quy hoạch; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông; Hộ nghèo; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức sản xuất, GD, Văn hóa, y tế, hệ thống chính trị và an ninh quốc phòng. Các tiêu chí chưa đạt hiện là những tiêu chí khó, nặng trong vấn đề  huy động nguồn lực để triển khai thực hiện. Trong đó giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học là những tiêu chí cần nguồn kinh phí lớn để hoàn thành đảm bảo đạt chuẩn. Trong 04 tháng đầu năm xã Thắng Thắng cũng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai các hoạt động xây dựng NTM trên địa bàn. Xã đã huy động được trên 13 tỷ đồng trong xây dựng NTM, xây dựng mới trên 4km đường GTNT, 470m kênh mương nội đồng, Khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Cao Thắng và thôn Nam Thắng với trị giá trên 1,4 tỷ đồng; xóa 05 nhà tạm bợ; cải tạo 32 vườn tạp, xây dựng mới 04 vườn mẫu…

Tại buổi làm việc đại diện một số thôn, xóm, đoàn thể của xã Thạch Thắng cũng đã trình bày với TT BCĐ xây dựng NTM huyện một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các hoạt động xây dựng NTM trên địa bàn. Trong đó vấn đề hiện nay chính là huy động các nguồn lực để xây dựng đường GTNT, nhà văn hóa các thôn còn gặp khó khăn…Các phòng, ban, ngành của huyện cũng đã nêu lên một số giải pháp để giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí.

          Phát biểu chí đạo buổi làm việc các đồng chí Trần Nhật Tân TUV- Bí thư huyện ủy, Trần Việt Hà PBTHU- CTUBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng NTM thời gian qua. Tuy nhiên để về đích NTM vào cuối năm nay xã cần tiếp tục rà soát, phân công phân nhiệm rõ từng nội dung công việc một cách cụ thể, hợp lý; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã cần chủ động hơn nữa trong huy động các nguồn lực xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa các thôn, tập trung phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế; tập trung chỉnh sửa, xây dựng các khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Đối với các phòng ngành cấp huyện phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát lại cụ thể kết quả thực hiện từng tiêu chí; huyện sẽ xem xét và có kế hoạch hỗ trợ kinh phí phù hợp, lựa chọn tiêu chí dễ làm trước, phấn đấu hoàn thành tiêu chí nào bền vững tiêu chí đó. 

Tác giả: Thúy Quỳnh - Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT- TH Thạch Hà
-->