TT BCĐ xây dựng NTM huyện Thạch Hà làm việc với xã Thạch Hương
TT BCĐ xây dựng NTM huyện Thạch Hà làm việc với xã Thạch Hương

TT BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện vừa có buổi làm việc với BCĐ, BQL xây dựng NTM xã Thạch Hương nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn. Các đồng chí Trần Nhật Tân TUV- Bí thư huyện ủy; Lê Xuân Hường UVBTVHU – CTUBMTTQ huyện; Nguyễn Đình Ngụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hương đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng PBTTTHU- CTHĐND huyện; Trần Việt Hà PBTHU- CTUBND huyện; Ngô Văn Tân PCT UBND huyện cùng đại diện các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ chủ chốt xã Thạch Hương và đội ngũ bí thư, thôn trưởng trên địa bàn.

Trước khi có buổi đối thoại trực tiếp tại Hội trường, các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Hà và xã Thạch Hương đã đi kiểm tra thực tế một số mô hình sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn. Trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận thực chất quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM những tháng đầu năm tại xã Thạch Hương, các đồng chí trong TT BCĐ huyện Thạch Hà đã trực tiếp trao đổi với đội ngũ BCĐ, BQl thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã về quá trình triển khai các đầu việc liên quan đến thực hiện 20/20 tiêu chí. Ngoài ra, các đồng chí trong đoàn cũng đã trực tiếp trao đổi với đội ngũ cán bộ thôn về quá trình tham gia thực hiện các phong trào xây dựng NTM, trong đó chú trọng vấn đề chỉnh trang khu dân cư, vườn hộ, xây dựng các mô hình kinh tế. Qua quá trình trao đổi cho thấy hiện nay xã Thạch Hương còn nặng về các tiêu chí cứng bao gồm giao thông; cơ sở vật chất văn hóa, trường học. Ngoài ra công tác đấu giá đất còn chậm, công tác quy hoạch, thu hồi đất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng, áp giá đền bù để triển khai làm sân vận động xã còn thiếu tập trung, chậm so với kế hoạch…Tại cuộc làm việc các phòng, ngành liên quan cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc các đồng chí Trần Nhật Tân TUV- Bí thư huyện ủy; Trần Việt Hà PBTHU-CT UBND Huyện ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Thạch Hương trong cuộc công xây dựng NTM thời gian qua. Tuy nhiên so với đầu năm thì phong trào xây dựng NTM thời gian gần đây có phần chững lại, phong trào ra quân trong thực hiện các tiêu chí chậm tiến độ. Các đồng chí cũng đề nghị thời gian tới xã Thạch Hương phải tập trung quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện các tiêu chí; Trong đó nhiệm vụ đầu tiên là phải tổ chức kiểm điểm cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo tinh thần nghị quyết TW4 khóa XII những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.  Lập lại khung kế hoạch thật chi tiết, cụ thể; Duy trì giao ban đánh giá kết quả từng tuần. Bên cạnh đó, tập trung huy động nội lực, tranh thủ các nguồn ngoại lực để tập trung xây dựng nhà văn hóa các thôn, san lấp lề đường, trông cây xanh, làm mương thoát nước…Đối với những tiêu chí cần nguồn lực huyện sẽ xem xét bố trí và sẽ có cơ chế hỗ trợ phù hợp. Các phòng, ngành cấp huyện trên cơ sở nhiệm vụ được giao đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ địa phương trong thực hiện các tiêu chí. Phấn đấu hoàn thành tiêu chí nào bền vững tiêu chí đó. Với tinh thần cầu thị, đồng chí Nguyễn Đình Ngụ-Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hương đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của huyện và hứa sẽ nỗ lực hơn trong thời gian tới để đưa Thạch Hương cán đích NTM vào cuối năm nay. Nếu không hoàn thành sẽ nhận hình thức kỷ luật cao nhất như đã cam kết.

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà
-->