TT BCĐ xây dựng NTM huyện làm việc với xã Thạch Vĩnh
TT BCĐ xây dựng NTM huyện làm việc với xã Thạch Vĩnh

TT BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Thạch Hà vừa có buổi làm việc với UBND xã Thạch Vĩnh đề kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn. Tham dự có các đồng chí Trần Nhật Tân TUV- Bí thư huyện ủy; Trần Việt Hà PBTHU - CT UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy; TTHĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ cốt cán xã Thạch Vĩnh và đội ngũ bí thư, thôn trưởng trên địa bàn.

 

 


           

Trước khi có buổi làm việc tại Hội trường, các đồng chí trong BCĐ xây dựng NTM huyện cùng lãnh đạo xã Thạch Vĩnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn; tham quan một số mô hình kinh tế và vườn mẫu trên địa bàn.

          Cuộc làm việc với quan điểm là nhìn nhận đúng thực chất tiến độ thực hiện các tiêu chí trên địa bàn đến thời điểm hiện tại, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện để tìm giải pháp tháo gỡ. Tại buổi làm việc sau khi lãnh đạo huyện Thạch Hà trực tiếp đối thoại với cán bộ xã và đại diện các thôn cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BQl, BCĐ xã còn chưa sát, một số thôn không bám vào khung kế hoạch để thực hiện. Hiện nay, các tiêu chí về giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, Giáo dục, Môi trường, Chợ; Khu dân cư mẫu, vườn mẫu khối lượng công việc còn nhiều. Trong đó, trường mần non còn khó khăn trong xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn. Công tác đấu giá đất của địa phương còn vướng mắc, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế….Trên cơ sở nhìn nhận đúng thực chất các vấn đề còn tồn tại hạn chế, để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, các thành viên trong đoàn công tác của BTV huyện ủy chỉ đạo xã Thạch Vĩnh đề nghị xã cần thành lập tổ phụ trách từng thôn; Rà sóat lại từng đầu việc cụ thể; tiếp tục đổi mới trong cách thức chỉ đạo, phương thức triển khai; Tăng tính tự chủ, chịu trách nhiệm đối với ban cán sự các thôn…

         

Phát biểu chí đạo buổi làm việc các đồng chí Trần Nhật Tân TUV- Bí thư huyện ủy, Trần Việt Hà PBTHU- CTUBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng NTM thời gian qua. Tuy nhiên chuyển biến của các tiêu chí còn thấp. Để về đích NTM vào cuối năm nay xã cần tiếp tục rà soát, phân công phân nhiệm rõ từng nội dung công việc một cách cụ thể, hợp lý. Đội ngũ cán bộ xã cần gương mẫu, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Xã cần tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn, Bên cạnh đó, xã cần chủ động hơn nữa trong huy động các nguồn lực xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa các thôn, tập trung phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế; xây dựng chợ theo chủ trương xã hội hóa đầu tư và kêu gọi doanh nghiệp; tập trung chỉnh sửa, xây dựng các khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Đối với các phòng ngành cấp huyện phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát lại cụ thể kết quả thực hiện từng tiêu chí; huyện sẽ xem xét và có kế hoạch hỗ trợ kinh phí phù hợp tuy nhiên xã cần chủ động hơn nữa trong huy động các nguồn xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, lựa chọn tiêu chí dễ làm trước, phấn đấu hoàn thành tiêu chí nào bền vững tiêu chí đó. 

Tác giả: Thúy Quỳnh - Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà
-->