Thường trực Ban chỉ đạo NTM huyện Thạch Hà làm việc với các xã về đích trong năm 2017
Thường trực Ban chỉ đạo NTM huyện Thạch Hà làm việc với các xã về đích trong năm 2017

Năm 2017, huyện Thạch Hà phấn đấu 05 xã cán đích nông thôn mới, xã Tượng Sơn cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 12 tiêu chí. Thời gian còn lại chỉ còn hơn 4 tháng, khối lượng công việc hết sức nặng nề. Nếu không có các cách làm mới hiệu quả hơn, hiển nhiên mục tiêu sẽ không hoàn thành. Trước thực tế đó, Thường trực BCĐ NTM huyện Thạch Hà đã triệu tập cuộc làm việc với các xã về đích để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế và bàn giải pháp triển khai các phần việc trong những tháng cuối năm. Đồng chí Trần Nhật Tân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và Ngô Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì cuộc họp.


                           Thường trực Ban chỉ đạo NTM huyện Thạch Hà làm việc với các xã về đích trong năm 2017

Từ đầu năm lại nay, công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạch Hà gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trên người, cây trồng, làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ các tiêu chí. Mặc dù cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc đầy trách nhiệm, bám sát cơ sở động viên, đôn đốc, chỉ đạo người dân thường xuyên, liên tục nhưng thực tế kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Theo đánh giá của tỉnh thì đến nay, số tiêu chí đạt được của 5 xã về đích vẫn còn thấp. Cụ thể, xã Thạch Hương mới chỉ đạt 5 tiêu chí, Thạch Thắng 6 tiêu chí, Thạch Thanh 5 tiêu chí, Thạch Vĩnh 4 tiêu chí và xã Việt Xuyên 03 tiêu chí. Đối với Tượng Sơn phấn đấu xã nông thôn mới kiểu mẫu mới hoàn thành tiêu chí Kết cấu hạ tầng, 03 tiêu chí cơ bản đạt. Những tiêu chí khối lượng còn nhiều, khó đạt chuẩn mà các xã đang gặp phải là: Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; Thu nhập, Môi trường và an toàn thực phẩm…


             Thường trực Ban chỉ đạo NTM huyện Thạch Hà kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các xã về đích trong năm 2017

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các địa phương và các phòng, ngành phụ trách đã nghiêm túc tiếp thu, thẳng thắn nhận trách nhiệm, kiến nghị, đề xuất với huyện nhiều vấn đề quan tâm; đồng thơi, nêu ra các giải pháp cần tập trung cao độ trong những tháng cuối năm.


                        Thường trực Ban chỉ đạo NTM huyện Thạch Hà làm việc với các xã về đích trong năm 2017

Trên cơ sở đó, Thường trực BCĐ NTM huyện Thạch Hà đề nghị các xã phải bám sát khung kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các thôn, từng tuần phải có nội dung công việc cụ thể, không kéo dài mà dứt điểm việc, đảm bảo đến ngày 30/11 xã Tượng Sơn cơ bản đạt chuẩn NTM và 5 xã nói trên cán đích. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng lại đề án nâng cao thu nhập cho người dân, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh sản xuất theo hướng VietGap; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, hướng dẫn cán bộ cơ sở cách làm, cách huy động người vào cuộc, nhất là chỉnh trang, tổ chức sản xuất trong vườn, làm vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành bám sát các xã hướng dẫn, giúp đỡ, trường hợp nếu xã không làm được phải làm thay xã để hoàn thành và báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo, lãnh đạo UBND huyện để có phương án xử lý kịp thời. Chịu trách nhiệm trước BCĐ về kết quả thực hiện tiêu chí do phòng, ngành phụ trách./.

Tác giả: Khắc Mai - Nguồn: Đài TT-TH Thạch Hà
-->