THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO NÔNG THÔN MỚI HUYỆN LÀM VIỆC VỚI XÃ THẠCH ĐIỀN
30/01/2018 12:28
Để rà soát khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí đưa xã Thạch Điền đạt chuẩn NTM trong năm 2018, sáng 30/01, Thường trực Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện Thạch Hà đã có cuộc làm việc với cán bộ cốt cán và nhân dân tại địa phương.
THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO NÔNG THÔN MỚI HUYỆN LÀM VIỆC VỚI XÃ THẠCH ĐIỀN

 Làm việc tại hội trường trung tâm xã Thạch Điền 

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Trần Việt Hà – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Đại diện Ủy ban MTTQ, trưởng, phó các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, đoàn công tác của BTV Huyện ủy chhir đạo xã Thạch Điền.


Chủ trì cuộc làm việc có các đồng chí: Trần Nhật Tân – BT Huyện Ủy – Trưởng BCĐ NTM huyện, Bùi Thị Hoàng Oanh – Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Trước khi bước vào làm việc, Đoàn đã đi kiểm tra mức độ thực hiện các tiêu chí thực tế trên địa bàn.


Đoàn đến kiểm tra mức độ thực hiện tiêu chí vườn mẫu 


Đoàn đến kiểm tra cơ sở hạ tầng nhà văn hóa thôn Phúc Điền

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối NTM huyện, đến nay, Thạch Điền có đã đạt 15 tiêu chí, 5 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông,  thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn.

Để hoàn thành 20 tiêu chí trong năm 2018, khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí được xã xây dựng với khối lượng công việc cụ thể, dự kiến thời gian triển khai, hoàn thành. Cụ thể: xã phấn đấu làm mới trên 11 km đường giao thông vào tháng 10; nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 33 triệu đồng/ người/ năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,9%; nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định, tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; quy hoạch chi tiết 2 nghĩa trang và thực hiện quy hoạch; tiếp tục tuyên tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, di dời 30 chuồng trại không hợp lý, chỉnh trang, che chắn 50 chuồng trại chưa đảm bảo; xây dựng tối thiểu 20 vườn mẫu đạt chuẩn, 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Phúc Điền và Tân Đông. Dự tính tổng kinh phí để thực hiện các tiêu chí gần 17 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn huy động từ nhân dân gần 2,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tăng cường củng cố các tiêu chí đã đạt.


Xác định những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, xã đã đề ra các giải pháp, phân công chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức. Đồng thời kiến nghị, đề xuất hỗ trợ triển khai  một số nội dung khó thực hiện tại địa phương.


Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ngành cấp huyện đã phân tích, giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, nhân dân xã trong triển khai, thực hiện các tiêu chí thời gian tới nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới một cách thực chất, hiệu quả, đúng tiến độ.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Nhật Tân – BT Huyện Ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo NTM huyện yêu cầu xã cần tập trung làm tốt công tác cán bộ, tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Về khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí, xã cần rà soát lại các phần việc cần làm, xây dựng khung kế hoạch chi tiết hơn.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy – Trưởng BCĐ NTM huyện nhấn mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người là nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng NTM, xã cần tập trung vào cuộc quyết liệt và có giải pháp cụ thể hơn trong thời gian tới.

Tác giả: Thúy Hằng – Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà