Thạch Điền kiện toàn đội ngũ cán bộ nắm chắc từng đầu việc trong xây dựng NTM
04/04/2018 02:58
Xã Thạch Điền cần kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, nắm rõ từng đầu việc cụ thể theo từng lĩnh vực, từng tiêu chí; Xây dựng lại khung kế hoạch một cách chi tiết, cụ thể gắn rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân thực hiện. Đây là một trong những nhiệm vụ đã được đồng chí Nguyễn Quốc Hương Phó chủ tịch UBND huyện nêu rõ tại cuộc làm việc với cán bộ cốt cán xã Thạch Điền vào sáng 4/4/2018
Thạch Điền kiện toàn đội ngũ cán bộ nắm chắc từng đầu việc trong xây dựng NTM

Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Khắc Bằng Phó chánh văn phòng UBND tỉnh; Bùi Thị Hoàng Oanh UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện

Các đồng chí Nguyễn Quốc Hương PCT UBND huyện và Nguyễn Hồng Sơn Bí thư Đảng ủy xã Thạch Điền chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thạch Điền thì đến nay xã đã đạt 13/20 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Thông tin và truyền thông; Thu nhập; Hộ nghèo; Môi trường và an toàn thực phẩm; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quý I 2018, xã Thạch Điền đã huy động trên 16.000 lượt người tham gia chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, nạo vét trên 30km kênh mương nội đồng; Làm mới 6,5km rãnh thoát nước trên địa bàn; Trồng 2.500m hàng rào xanh tại 5 thôn; Xây dựng 3 nhà ở cho hộ nghèo…

Trạm y tế xã Thạch Điền hiện đã xuống cấp, khuôn viên, trú sở làm việc, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu


Ông Trần Quốc Quế - Bí thư chi bộ Thôn Tân Đông xã Thạch Điền: Hiện thôn đãs xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết ở từng hộ tại 8 tổ liên gia, phấn đấu 30/04 hoàn thành xong giải phóng mặt bằng làm đường GTNT. Đến nay, thôn đã đạt 7/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Đề nghị huyện, xã quan tâm, hỗ trợ xây dựng thôn mẫu Tân Đông cũng như các thôn khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

Tại cuộc làm việc các ý kiến từ phía lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và của người dân các thôn trên địa bàn tập trung chỉ rõ những mặt đạt được, nêu lên một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Bên cạnh đó, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp hỗ trợ, thực hiện trong thời gian tới đảm bảo theo khung kế hoạch.

Ông Kiều Đình Xuân – Bí thư chi bộ thôn Phúc Điền; Hiện 100% vườn tạp ở thôn đã được cải tạo; Hệ thống rãnh thoát nước, bồn trồng cây hàng rào xanh cơ bản hoàn thành. Đề nghị cấp trên hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng 2 tuyến đường GTNT, thiết chế nhà văn hóa thôn như bàn ghế, loa máy; Rà soát thay thế một số cột điện đảm bảo…Thôn phấn đấu 30/10 hoàn thành bền vững các tiêu chí trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ông Phan Huy Thắng - Trạm phó Trạm y tế xã Thạch Điền: Tiêu chí y tế: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 87%; Trạm đang xây dựng phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân. Hiện nay cơ sở vật chất của trạm đã xuống cấp, đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ xây dựng nâng cấp khuôn viên, trú sở làm việc, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cũng nhân cuộc làm việc, đại diện cho các phòng, ngành cấp huyện cũng đã đưa ra các ý kiến góp ý chuyên sâu tới thực hiện từng tiểu tiêu chí, tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện từng tiêu chí để cán bộ và nhân dân xã Thạch Điền tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Trọng tâm chủ yếu là công tác quy hoạch, giao thông, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu…

Ông Nguyễn Bá Việt Cán bộ địa chính tài nguyên môi trường xã Thạch Điền: Tiêu chí môi trường hiện tại ở xã Thạch Điền nhiều tiểu tiêu chí theo quy định chưa đạt, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định đạt ở mức 75,8%; tỷ lệ nước sạch đạt 52,6%.; Tỷ lệ hộ có nhà cầu hợp vệ sinh đạt 88%. Trên địa bàn xã hiện có 01 nghĩa trang Bộc Nguyên nhưng chưa có quy hoạch chi tiết. HTX môi trường hoạt động chưa hiệu quả, công tác thu phí vệ sinh môi trường chưa đồng đều ở các thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc đồng chí Bùi Khắc Bằng Phó CVP UBND tỉnh nêu rõ Văn phòng UBND tỉnh sẽ khâu nối với các cơ quan, phòng, ngành cấp tỉnh để hỗ trợ thực hiện các tiêu chí. Thời gian tới đây xã Thạch Điền cần chú trọng xây dựng, nâng cấp các đường giao thông trục thôn,xóm. Đối với đấu giá các khu đất, đề nghị huyện chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn khẩn trương hỗ trợ địa phương hoàn tất các thủ tục đấu giá đất để cân đối nguồn ngân sách xây dựng NTM. Đề nghị văn phòng NTM huyện hướng dẫn người dân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu một cách cụ thể, chi tiết, nhất là tiêu chí quy hoạch…

Kết luận buổi làm việc PCT UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Quốc Hương đề nghị xã Thạch Điền tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của các phòng, ngành tại cuộc làm việc. Thời gian tới tiếp tục triển khai quyết liệt các hoạt động xây dựng NTM tại khắp các thôn xóm, cán bộ và nhân dân đồng sức, chung long cùng thực hiện các phong trào, hoạt động. Xã rà soát lại thật kỹ đầu việc trong khung kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết, đội ngũ cán bộ cần nắm rõ từng nội dung, phần việc gắn trách nhiệm thực hiện; Các thôn rà soát lại khung đầu việc từng hộ gia đình, đặc biệt là 10 hộ xây dựng vườn mẫu gắn với thiết kế quy hoạch vưỡn mẫu, chính sách hỗ trợ. Có đề xuất hỗ trợ lực lượng cụ thể gắn với đó là tổ chức đi tham quan các NTM để có định hướng cụ thể cho từng đầu việc trong thời gian tới.