Thạch Bàn 300 lao động tham gia xây dựng nông thôn mới
27/01/2019 11:14
Với kế hoạch phấn đấu về đích NTM là vào cuối năm 2019, trong ngày 26/1/2019 xã Thạch Bàn đã tiếp tục huy động các lực lương lao động trong các tổ chức đoàn thể và các thôn xây dựng khu dân cư mẫu,phát quang hành lang đường, bồi đắp lề đường làm hàng rào xanh.
Thạch Bàn  300  lao động tham gia xây dựng nông thôn mới

Toàn cảnh cán bộ và nhân dân thôn Thanh Long xã Thạch Bàn ra quân chặt bỏ cây cối mở đường

Các cụ cao tuổi tham gia cùng nhân dân trong thôn chặt bỏ cây cối bụi, động viên phong trào XDNTM

Trong phong trào ra quân lần này xã Thạch Bàn đã huy động 300 lao động  bao gồm các lực lượng: Cán bộ công chức xã, tổ chức Công đoàn xã và nhân dân các thôn Thanh Long,Vĩnh Sơn với các dụng cụ như mãy xúc, máy ủi, máy cưa  đã  tiến hành  chặt bỏ cây cối bụi rậm, vận chuyển đất san sữa mở rộng lề đường ở các trục thôn  để ra đầu xuân mới Kỷ Hợi bê tông hóa  lề đường các  tuyến trục thôn, giúp đở các hộ dân xây mới hệ thống hàng rào sau khi hiến đất mở đường.Trong thời gian một ngày đã chặt bỏ hàng ngàn cây cối bụi rậm với chiều dài tuyến đường gần 2km .

Cán bộ và nhân dân xã Thạch Bàn hăng hái thi đua lao động xây dựng nông thôn mới

Điều ghi nhận trong đợt ra quân thực hiện phong trào giải tỏa giao thông chỉnh trang khu dân cư  tại xã Thạch Bàn là tinh thần thái độ của cán bộ và nhân dân đồng tình cao và thể hiện lòng tin vào đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới ./.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà