Đồng chí Trần Nhật Tân kiểm tra xây dựng NTM xã Thạch Hội.
16/09/2018 11:06
Trong lộ trình ngày về cơ sở xây dựng NTM. Sáng ngày 15/9/2018 đồng chí Trần Nhật Tân TUV Bí thư Huyện ủy Thạch Hà đã về xã Thạch Hội kiểm tra và động viên nhân dân nơi đây đang ra quân xây dựng NTM.
Đồng chí Trần Nhật Tân kiểm tra xây dựng NTM  xã Thạch Hội.

 

Đồng chí Trần Nhật Tân thị sát hệ thống giao thông nội thôn ở Thôn Bình Dương

Đồng chí Trần Nhật Tân trao đổi lãnh đạo xã Thạch Hội trong XDNTM 

Tại thôn Bình Dương và các thôn trên địa bàn xã Thạch Hội những ngày naỳ nơi đâu cũng rộn ràng khí thế  xây dựng NTM. Về kiểm tra và động viên cán bộ và nhân dân thôn Bình Dương xã Thạch Hội đang ra quân cải tạo vườn tạp, phát quang hành lang giao thông, trồng cột bê tông.

Cán bộ xã và nhân dân thôn Bình Dương trồng cọc bê tông

Đồng chí Trần Nhật Tân động viên bà con nhân dân thôn Bình Dương đang phá bỏ vườn tạp

Đồng chí Trần Nhật Tân TUV Bí thư Huyện ủy Thạch Hà đã biễu dương ghi nhận tinh thần thái độ của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân nơi đây về  phong trào xây dựng NTM .

Một số điểm còn ô nhiểm môi trường do ao tù nước đọng cần xử lý

Một số hộ dân sử dụng cây sã làm hàng rào xanh đưa lại hiệu quả

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Thạch Hà  lưu ý xã Thạch Hội cần chú trọng tập trung việc  xử lý môi trường khu dân cư, về trồng cây hàng rào xanh thì một số hộ dân địa phương đã đưa cây sả vào trồng không chỉ làm đẹp vườn nhà mà con hiệu quả kinh tế, vậy nên sử dụng loại  cây này một cách rộng rãi , không nhất thiết phải sử dụng các loại cây như  cây chuỗi ngọc, cây chiều tím để làm hàng rào xanh; Việc xây dựng vườn mẫu  chú trọng lấy hiệu quả kinh tế làm đầu. Đồng chí Trần Nhật Tân cũng đã đề nghị xã Thạch Hội trong thời gian tới xã cần tiếp tục phát động các phong trào ra quân xây dựng nông thôn mới nhằm để duy trì khí thế trong cán bộ Đảng viên và nhân dân  ./.