Tượng Sơn Đón nhận DTLSVH cấp tỉnh,Nhà thờ Nguyễn Trọng Đình
28/04/2018 09:44
Tượng Sơn Đón nhận DTLSVH cấp tỉnh,Nhà thờ Nguyễn Trọng Đình

Vừa qua xã Tượng Sơn và dòng họ Nguyễn Trọng đã phối hợp tổ chức lễ đón nhận DTLSVH nhà thờ Nguyễn Trọng Đình

         

Nguyễn Trọng Đình là thủy tổ đời thứ 6 của dòng họ Nguyễn Trọng ở thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn ước đoán sinh ra trong những năm giữa thế kỷ 18, từ nhỏ sớm bộc lộ tư chất thông minh, hiếu học, lớn lên trong hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương đất nước chia làm hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài ; Vua Lê – Chúa Trịnh.

 

Nhờ giỏi võ, lắm mưu lược ông được tuyển  vào đội quân túc vệ làm nhiệm vụ bảo vệ triều đình, phủ chúa. Trong suốt thời gian trong quân đội ông được biên chế vào đội tượng binh tham gia vào nhiều trận đánh trừ thổ phỉ ở vùng biên cương lập được nhiều chiến công, ông được thăng giữ nhiều chức vụ như Đội trưởng quân tả thượng, Bách hộ Thị Hầu Trung tả thượng, Phấn Lực tướng quân, Uy Viễn tướng quân. Cả cuộc đời ông cống hiến cho dân cho nước nên ông được triều đình nhà Lê ban nhiều sắc, bằng. Khi ông mất được nhân dân địa phương và con cháu họ Nguyễn Trọng  xây dựng nhà thờ để hằng năm từ đó đến nay con cháu dòng họ Nguyễn Trọng cúng tế  và ghi nhớ công ơn ông   

 

        

 Với những gí trị văn hóa vật thể và phi vật thể, Nhà thờ Nguyễn Trọng Đình đã được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố vào năm 2018.

Đón nhận danh hiệu là dịp để con cháu họ Nguyễn Trọng và UBND xã Tượng Sơn tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị của di tích trở thành điểm văn hóa tâm linh của con cháu họ Nguyễn Trọng và đông đảo đảo nhân dân gần xa.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà