Thạch Hà họp bàn tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyên truyền
03/04/2018 03:19
Sáng ngày 03/04/2018 huyện Thạch Hà tổ chức cuộc họp giao ban về công tác tuyên truyền của huyện thời gian qua, định hướng một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới
Thạch Hà họp bàn tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyên truyền

Dự Hội nghị có các đồng chí Trần Nhật Tân TUV – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Thắng Phó bí thư thường trực Huyện ủy – CT HĐND huyện; Trần Việt Hà PBT Huyện ủy – CT UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, trưởng, phó các ban, phòng, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện.


Các đồng chí Bùi Thị Hoàng Oanh UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy và Nguyễn Quốc Hương PCT UBND huyện chủ trì Hội nghị 

Năm 2017 công tác tuyên truyền ở huyện Thạch Hà đã có nhiều đổi mới trong nội dung và cách thức truyền tải. Trong năm, công tác tuyên truyền trực quan được chú trọng với nhiều cụm pha nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền được thực hiện nhân các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày Lễ lớn của quê hương, đất nước. Năm 2017, Đài TT - TH huyện đã chuyển tải một lượng lớn thông tin về các bài viết, các chuyên đề, chuyên mục phản ánh các phong trào thi đua sôi nổi ở địa phương, đặc biệt là qua kênh mạng xã hội Facebook, trọng tâm là phản ánh các hoạt động xây dựng NTM tại các địa phương. Trang thông tin điện tử huyện, Bản tin Thạch Hà đã có nhiều đổi mới về chất lượng, thời lượng, nhiều bài viết phản ánh về cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM…

Ông Lê Hữu Đồng - Giám đốc Đài TT – TH Thạch Hà: Công tác tuyên truyền ở huyện được đổi mới với nhiều hình thức, thể loại tuyên truyền. Ngoài những kênh thông tin chính thống trên hệ thống thông tin truyền thông của tỉnh nhà, Đài TT – TH Thạch Hà còn tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống mạng xã hội FB qua nhóm thông tin Thạch Hà, hiện đã có gần 15 nghìn lượt thành viên tham gia tương tác và theo dõi. Bên cạnh đó, Đài TT – TH Thạch Hà còn đăng ký thực hiện mỗi tháng 4 trang truyền hình phát sóng Đài tỉnh. Đề nghị huyện tăng cường chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng trú sở làm việc Đài TT – TH Thạch Hà; Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cổng thông tin điện tử huyện Thạch Hà…


Bà Bùi Thị Xuân Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà: Công tác tuyên truyền ở vùng giáo khó khăn, MTTQ và các đoàn thể quan tâm, gặp gỡ các chức sắc, chức việc, tôn giáo để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Đề nghị MTTQ  và các đoàn thể giới thiệu hội viên tham gia mạng xã hội để đẩy mạnh và đổi mới hình thức tuyên truyền. Huyện cần quan tâm tới chế độ chính sách, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trạm truyền thanh cơ sở. 

Tại cuộc giao ban, nhiều ý kiến từ phía các cơ quan tuyên truyền, tổ chức, các ngành, đoàn thể liên quan đã chỉ rõ những mặt đạt được, nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác tuyên truyền thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.  Về tồn tại, hạn chế, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay cán bộ làm công tác tuyên truyền còn thiếu, cơ cấu chưa hợp lý, nhất là cán bộ phụ trách trạm truyền thanh cơ sở còn yếu về khả năng viết tin bài, đọc chương trình phát thanh cũng như vận hành, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đến công tác tuyên truyền, còn xem công tác tuyên truyền là việc của một ngành, một bộ phận. Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với cơ quan tuyên truyền chưa đồng bộ, nhịp nhàng; Công tác tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể còn chưa tạo được tính lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân; Trang thiết bị máy móc còn chưa đồng bộ, chế độ nhuận bút cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền chưa đảm bảo…

Bà Lê Thị Phương Thủy – Phó phòng nội vụ huyện Thạch Hà: Hiện tại Đài TT – TH Thạch Hà được phép hợp đồng thêm 01 phóng viên đảm bảo quy định. Đề nghị huyện thành lập tổ kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt công tác tuyên truyền thời gian tới. MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước một cách thiết thực, hiệu quả…

Bà Bùi Thị Hoàng Oanh UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy: Cần phải phát huy tất cả các hình thức tuyên truyền, những kênh tuyên truyền chính thống cần tiếp tục được duy trì. Hiện nay một s Đảng ủy cơ sở sử dụng sai mục đích đối với nguồn ngân sách mua các ấn phẩm báo chí. Đề nghị thời gian tới các địa phương chủ động rà soát lại công tác cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở; MTTQ và các đoàn thể tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên trong tuyên truyền, vận động…

Đối với các giải pháp trọng tâm đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động truyền thanh cơ sở; Đổi mới hình thức, phương thức, chất lượng thông tin tuyên truyền; Đẩy mạnh phương thức tuyên truyền miệng trong cán bộ, Đảng viên, nhân dân về những mặt tốt của xã hội, đặc biệt là trong xây dựng NTM; Đánh giá, rà soát một cách thực chất toàn bộ đội ngũ làm công tác tuyên truyền của huyện hiện nay để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nếu yếu kém thì tinh giảm…

Ông Nguyễn Văn Thắng PBT TT Huyện ủy - CT HĐND huyện Thạch Hà: Đề nghị Ban tuyên giáo nắm bắt kịp thời những định hướng của Cấp ủy, chính quyền để truyền đạt tới Cấp ủy Đảng tại cơ sở. Phòng văn hóa, Đài TT – TH Huyện, Trung tâm văn hóa làm tốt các hoạt động đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền vận động, phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp phải vào cuộc mạnh mẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Quan tâm đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ làm công tác tuyên truyền phải lựa chọn, đổi mới nội dung, hình thức đưa tin, đảm bảo tính chính xác, sàng lọc thông tin khi đăng tải, phát sóng. Bên cạnh đó, các Đài cơ sở nâng cấp hệ thống phát thanh. Các nội dung hình thức tuyên truyền về xây dựng NTM phải đổi mới, nhất là các băng đĩa tuyên truyền NTM phải mang nét riêng của NTM Thạch Hà. 


Kết luận Hội nghị đồng chí Trần Nhật Tân TUV – Bí thư Huyện ủy chỉ rõ công tác tuyên truyền ở huyện Thạch Hà được lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đánh giá cao. Gần đây cách đưa tin, phương thức truyền tải đã được thực hiện tốt hơn nhưng chỉ dừng lại ở cấp huyện. Bí thư huyện ủy nhấn mạnh lâu nay cách đưa tin chưa thực sự phù hợp đối với người đọc, người nghe. Các chuyên đề đưa ra chưa sâu, chưa đúng trọng tâm. Nhiều thông tin tuyên truyền không phù hợp, chưa có tính thuyết phục, đặc biệt là về tuyên truyền cách thức xây dựng NTM tại các xã điểm. Năng lực của cán bộ tuyên truyền còn yếu. Nhiều cán bộ phòng, ngành, đơn vị còn thờ ơ với công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực tuyên truyền chưa hiệu quả. Bí thư Huyện ủy đề nghị công tác tuyên truyền vận động gắn với tập huấn phải được triển khai ngay. Lấy hiệu quả là thước đo của công tác tuyên truyền, vận động trong thời gian tới. Bên cạnh đó huyện cần nghiên cứu, thực hiện NQ19 và phải xác định rõ đối tượng sáp nhập, phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng bộ phận. Xác định rõ năng lực chuyên môn cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên; Đánh giá rà soát một cách thực chất toàn bộ đội ngũ làm công tác tuyên tuyền của huyện hiện nay để từ đó có kế hoạch đào tạo lại, bồi dưỡng thêm, nếu yếu kém tinh giảm. Các phòng, ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động phối hợp để cung cấp thông tin cho Đài TT – TH huyện; Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ trong hoạt động viết tin, bài đăng tải trên cổng thông tin, bản tin Thạch Hà…

Đề nghị Ban tuyên giáo nắm bắt kịp thời những định hướng của Cấp ủy, chính quyền để truyền đạt tới Cấp ủy Đảng tại cơ sở. Phòng văn hóa, Đài TT – TH Huyện, Trung tâm văn hóa làm tốt các hoạt động đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền vận động, phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân
Tác giả: Thúy Quỳnh - Thúy Hằng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà