Thạch Đỉnh đón nhận DTLSVH nhà thờ Phạm Dĩnh
Thạch Đỉnh đón nhận DTLSVH nhà thờ Phạm Dĩnh

Phạm Dĩnh sinh năm 1858 sinh ra trong một gia đình nông dân chất phác, từ nhỏ sớm bộc lộ tư chất thông minh, hiếu học, lớn lên trong hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương giữa Triều đình nhà Lê -Nguyễn, giặc pháp xâm lược, ông đã gác bút nghiên vào đi lính nhà Nguyễn, nhờ thông minh, giỏi võ từ chức thập trưởng ông được thắng đến chức đội trưởng, tòng cữu phẩm. Cả cuộc đời ông cống hiến cho dân cho nước nên ông được triều đình nhà Nguyễn ban nhiều sắc, bằng. Năm 1945 ông mất và được nhân dân địa phương và con cháu họ Phạm xây dựng nhà thờ để hằng năm từ đó đến nay con cháu dòng họ Phạm cúng tế  và ghi nhớ công ơn ông   

         

Với những gí trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nhà thờ Phạm Dĩnh đã được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố vào năm 2017. Đón nhận danh hiệu là dịp để con cháu họ Phạm và UBND xã Thạch Đĩnh tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị của di tích trở thành điểm văn hóa tâm linh của con cháu họ Phạm và đông đảo đảo nhân dân gần xa.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà
-->