Thạch Hà triển khai các phương án chống bão số 4
Thạch Hà triển khai các phương án chống bão số 4

Ngay sau khi tiếp thu tinh thần của tỉnh về nội dung ứng phó với cơn bão số 4 đang tiến vào đất liền trong đó Thạch Hà là địa phương mà tâm bão sẽ đi qua, huyện Thạch Hà đã tổ chức rà soát, phân công trách nhiệm cho các thành viên BCH PCTT - TKCN và các địa phương triển khai ngay các lực lượng để đổi phó với bão.

 Với tốc độ gió vùng tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh,  sóng biển cao từ 3 - 5 mét, nên nguy cơ sóng lũ triều cường và sạt lở đất đối với địa bàn huyện Thạch Hà ở cả vùng bán sơn địa như Bắc Sơn, Nam Hương, Thạch Điền, Thạch Xuân, Ngọc Sơn và vùng Biển cửa như Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Bàn, Thạch Lạc, Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Hội là rất lớn.

Tại cuộc hội ý và triển khai nhanh các phương án, đồng chí Trần Việt Hà đã giao cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạ huyện, lãnh đạo các ban phòng ngành triển khai ngay việc xuống địa bàn cơ sở nhất là những vùng xung yếu chỉ đạo các địa phương tập trung công tác tuyên truyền để bà con nhân dân nắm bắt được tình hình diễn biến của bão để có các biện pháp đói phó hiệu quả nhất./.

Tác giả: Hữu Đồng - Nguồn: Đài Thạch Hà
-->