THẠCH HÀ-TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, CHỈ THỊ SỐ 10 CỦA BAN BÍ THƯ
THẠCH HÀ-TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, CHỈ THỊ SỐ 10 CỦA BAN BÍ THƯ

Huyện Thạch Hà vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 39 của BTV Huyện ủy về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và sơ kết 5 năm thực hiện hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ". Các đồng chí Nguyễn Văn Thắng – PBTTT Huyện ủy – CT HĐND huyện; Nguyễn Bá Hà – UVBTVHU – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Nguyễn Quốc Hương – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.


          Qua 10 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47 của BTV Tỉnh ủy, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện đã phát triển khá sâu rộng, đem lại những hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức hội, cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân có nhận thức sâu sắc hơn về công tác này. Các ngành, đoàn thể phối hợp với nhau chặt chẽ trong công tác huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội làm công tác khuyến học, khuyến tài. Tổ chức và hoạt động của hội khuyến học xã, thị trấn, các chi hội dần đi vào nề nếp, có chất lượng. Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập được đẩy mạnh, các mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển đa dạng. Những hoạt động đó góp phần khơi dậy lòng yêu nghề của thầy, tinh thần ham học của trò; khuyến khích, động viên mọi người, mọi nhà, mọi ngành quan tâm hơn đến nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đối với Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ", nhìn chung nội dung sinh hoạt tại các chi bộ đa dạng, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên rõ rệt; công tác chuẩn bị và chất lượng điều hành của chi ủy, bí thư chi bộ chủ động; nề nếp sinh hoạt cơ bản được duy trì; ý thức, trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, đa số cấp ủy viên, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, ý thức, trách nhiệm, gương mẫu; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo; sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt; vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện, giữ vũng niềm tin của nhân dân với Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị. Bên cạnh đó, nêu lên những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, huyện Thạch Hà đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Tác giả: Khắc Mai - Nguồn: Đài TT-TH Thạch Hà
-->