THẠCH HÀ – HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN HUYỆN ỦY THÁNG 9
THẠCH HÀ – HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN HUYỆN ỦY THÁNG 9

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo an ninh trật tự và các thông tin liên quan đến hoạt động của khu kinh tế Vũng Áng sau 1 năm xảy ra sự cố môi trường biển là những nội dung trọng tâm đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện triển khai đến các báo cáo viên Huyện ủy trong Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2017 vừa qua.


Bên cạnh các nội dung về triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung Ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịc sử Đảng bộ, tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 9, các báo cáo viên đã được cung cấp nmột số thông tin hoạt động của ngành giáo dục, tình hình an ninh – trật tự và hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng.Đồng chí Bùi Thị Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng tuyên truyền các nội dung trọng tâm tháng 9

Trong lĩnh vực giáo dục, đại diện phòng giáo dục huyện đã cung cấp đến các báo cáo viên về tình hình thừa, thiếu giáo viên tại các trường, một số khóa khăn trong thực hiện tiêu chí giáo dục ở các địa phương, dừng triển khai mô hình dạy học VNEN; đẩy mạnh phối hợp giáo dục gia đình – nhà trường – xã hội, tích cực phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em, bạo lực học đường; duy trì, phát triển các mô hình giáo dục hiệu quả như: câu lạc bộ khi mẹ văng nhà, tiếng kẻng khuyến học,…Đại diện phòng giáo dục huyện thông tin về tình hình hoạt động của ngành

Về tình hình an ninh trật tự, đại diện Công an huyện đã thông tin đến các báo cáo viên về xu hướng gia tăng và tính phức tạp của các loại tội phạm, nổi lên trong thời gian gần đây. Từ đó, nhấn mạnh sự cần thiết trong công tác phối hợp nắm tình hình, tham mưu, quản lý tốt các đối tượng, tuyên truyền nâng cao cảnh giác với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm ma túy đá, cướp giật, trộm chó, bảo kê máy gặt, bắt cóc trẻ em, tai nạn giao thông,….Đại diện Công an huyện thông tin về tình hình an ninh trật tự

Các báo cáo viên còn được đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hoạt động của khu kinh tế Vũng Áng sau 1 năm xảy ra sự cố môi trường biển gồm chủ trương, bối cảnh khi đầu tư; tình hình triển khai và quy mô các dự án; kết quả đạt được; quá trình, khắc phục sự cố và vận hành hiện tại của Lò cao số 1; một số khó khăn, vướng mắc, hướng khắc phục; xu hướng phát triển trong thời gian tới và đặc biệt là kết quả khắc phục sự cố môi trường biển và đền bù thiệt hại đến thời điểm hiện tại.


Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin liên quan đến  đến hoạt động của khu kinh tế Vũng Áng sau 1 năm xảy ra sự cố môi trường biển

Đây là những thông tin quan trọng, hữu ích giúp các báo cáo viên nắm bắt kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay và kế hoạch tuyên truyền thời gian tới để kịp thời định hướng tổ chức triển khai nhiệm vụ tại địa phương./.


Tác giả: Thúy Hằng – Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà
-->