Thạch Hà cụ thể hóa tinh thần NQ22 – NQ/TW nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cơ sở Đảng
31/05/2018 12:47
Sáng ngày 31/05/2018, Huyện ủy Thạch Hà tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22–NQ/TW khóa X về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa XI về tăng cường đổi mối lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;Sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 03 ngày 3/11/2011 BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Thạch Hà cụ thể hóa tinh thần NQ22 – NQ/TW nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cơ sở Đảng

Dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Thạch UVBTV - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Sở ngành cấp tỉnh

Các đồng chí Trần Nhật Tân TUV - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Thắng PBT Thường trực Huyện ủy - CT HĐND huyện; Trần Việt Hà PBT Huyện ủy - CT UBND huyện chủ trì Hội nghị 

Những năm qua thực hiện NQ số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) huyện Thạch Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng cao, đổi mới phương thức lãnh đạo và được cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được đổi mới, công tác cán bộ được chú trọng từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bố trí, sử dụng, luận chuyển; Đội ngũ cán bộ ngày càng chuẩn hóa, trẻ hóa và được đào tạo bài bản. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh. Từ năm 2008 đến nay, huyện đã thực hiện luân chuyển 12 lượt cán bộ huyện về cơ sở giữ các vị trí chủ trì cấp xã đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Tính đến nay, huyện Thạch Hà đã có 14 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm 8 xã đạt chuẩn.

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Bá Hà đề nghị để NQ22 thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả Trung ương cần nghiên cứu, hướng dẫn quy chế làm việc của Cấp ủy các cấp; Quy định khung biên chế cán bộ và các chức danh lãnh đạo của cơ quan trong hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở theo vị tri làm việc; Nghiên cứu, xây dựng cơ chế để phát huy vai trò MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, giám sát cán bộ, đảng viên. Đối với Tỉnh uy cần rà soát, tổng hợp những đảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác nhưng không sinh hoạt đảng về địa phương để có hướng xử lý…

Đối với việc thực hiện NQ25 – NQ/ TW khóa XI và các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác dân vận, sau 5 năm thực hiện huyện Thạch Hà đã vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 1,3 triệu ngày công lao động, hiến 490.000m2 đất, đóng góp trên 630.000 tỷ đồng; Xây dựng được 26.718 vườn hộ, xây dựng trên 1.200 mô hình kinh tế có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; Xây dựng 258 vườn mẫu, 20 khu dân cư NTM kiểu mẫu…


PCT UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Quốc Hương: Hiện nay một số bộ phận cán bộ công chức trong ngành y tế còn chưa thực sự tâm huyết với nghề; Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe đề giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực y tế và công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân

Đối với việc thực hiện NQ 03 ngày 3/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XII về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo, huyện Thạch đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, đội ngũ y bác sỹ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Trong 6 năm thực hiện NQ. không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi hàng năm đạt 98%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 13,5%. Toàn huyện có 18 trạm y tế được duy tu, bảo dưỡng với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng…

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Thanh Trần Xuân Hòa: Thực hiện nội dung tinh thần NQ22 của BCH Trung ương Đảng, xã Thạch Thanh đã không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cho cán bộ, đảng viên, tinh gọn bộ máy cán bộ cấp xã, thôn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện mỗi thôn có 1 chi bộ Đảng, cơ cấu ban cán sự thôn gồm 3 đồng chí, trong đó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, phó bí thư làm thôn trưởng kiêm thôn đội trưởng, đồng chí chi ủy viên làm công an viên kiêm xóm phó…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Hà đã đạt được trong thực hiện các NQ22, 25 của Trung ương và 03 của BCH Đảng bộ tỉnh trong suốt chặng đường vừa qua, đặc biệt tổ chức Đảng ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, để thực hiện tốt NQ22 của BCH Trung ương Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thì điểm cốt lõi chính là phải xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và phải thực sự là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Đối với NQ 25 cả hệ thống chính trị phải xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ chung, dận vận không chỉ là tuyên truyền, vận động mà phải tập trung giải quyết các chế độ, chính sách cho nhân dân, lắng nghe dân và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong dân, từ đó tạo niềm tin giữa nhân dân với Đảng, chính quyền…

Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham luận, nêu lên những mặt đạt được, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan đến thực hiện các Nghị quyết đảm bảo sát đúng, hiệu quả và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà