Thạch Đài thực hiện tinh giản cán bộ hai cấp theo Đề án chậm nhất trước 31/7/2019
10/04/2019 08:52
Sáng ngày 9/4/2019 Thường trực Huyện ủy Thạch Hà đã có cuộc làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạch Đài để nghe và cho ý kiến về kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM quý I, triển khai nhiệm vụ thời gian tới
Thạch Đài thực hiện tinh giản cán bộ hai cấp theo Đề án chậm nhất trước 31/7/2019

Dự và chỉ đạo cuộc làm việc có các đồng chí Trần Nhật Tân TUV - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Thắng PBT Thường trực Huyện ủy - CT HĐND huyện; Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số Ban, phòng, ngành cấp huyện 

Thực hiện Nghị Quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 khóa XII, đến nay xã Thạch Đài đã bố trí sắp xếp bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động với tổng cộng 20 người, trong đó đội ngũ cán bộ 9 người, công chức hiện đang bố trí 8 người và hợp đồng lao động với 3 người; Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã với 9 đồng chí; 78 người hoạt động không chuyên trách và những người làm nhiệm vụ khác tại 9 đơn vị thôn.

Về lĩnh vực xây dựng NTM, Quý I năm 2019, xã đã xây mới được 2,7km đường Giao thông nông thôn, 3,2km rãnh thoát nước; Trồng mới 1.320 cây bóng máy tại các thôn; xây dựng, trồng mới 3.280m bồn trồng cây hàng rào xanh...

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Nguyễn Bá Hà: Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạọ quan trọng nhất trong thực hiện Đề án, xem xét rõ quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể để tránh chồng chéo trong sắp xếp nhiệm vụ công việc. Khi Công an chính quy về nên xem xét bổ sung vị trí hợp lý cho lực lượng Công an xã. Bán chuyên trách cấp thôn có thể bố trí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban mặt trận, Phó bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng…

Bà Lê Phương Thủy Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Hà: Đề nghị xã Thạch Đài bố trí công việc phù hợp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo mỗi người làm tăng việc, tăng phụ cấp; Linh hoạt trong bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp thôn…

Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện NQ 18 của BCH Trung ương lần thứ 6 khóa XII và nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn, các đại biểu tham dự cuộc làm việc đã góp ý, bổ sung một số nội dung liên quan đối với thực hiện tinh giản cán bộ hai cấp tại xã Thạch Đài. Thực tế trong quá trình thực hiện Đề án số 02 thực hiện NQ số 18 Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6 khóa XII tại xã Thạch Đài cơ bản có nhiều thuận lợi so với các địa phương khác, tuy nhiên thời gian qua Cấp ủy, chính quyền chưa tập trung quyết liệt trong thực hiện Đề án dẫn đến việc thực hiện tinh giản cán bộ hai cấp chưa có nhiều chuyển biến. Đối với nhiệm vụ xây dựng NTM, phần lớn công việc trong quý I năm 2019 chỉ tập trung xây dựng các công trình hạ tầng cứng mà chưa chú trọng tới công tác cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường dẫn đến việc chỉnh trang các khu dân cư còn có phần hạn chế, kết quả đạt được chưa cao.

Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Lê Minh Sơn: Khối lượng thực hiện trong quý I mới tập trung các công trình hạ tầng cứng, tuy nhiện việc cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, di dời các công trình phụ trợ chưa được tập trung thực hiện. Đề nghị xã rà soát lại hệ thống đường giao thông trục thôn ngõ xóm để nâng cấp, cải tạo đảm bảo tiêu chuẩn. Lựa chọn các vụ trí xây dựng điểm vui chơi tập trung cho người già và trẻ em. Lưu ý thực hiện vệ sinh môi trường trong khu dân cư, tình trạng ao tù nước đọng còn nhiều, vườn tạp khá nhiều tập trung ở các thôn Liên Vinh, Liên Hương, Kỳ Sơn.


Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng: Thực hiện NQ18 Thạch Đài có nhiều thuận lợi so với các xã, vấn đề quan trọng nhất là chất lượng cán bộ, năng lực cán bộ có được nâng lên hay không. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân vào cuộc xây dựng NTM chưa đều trong thực hiện các nội dung phần việc. Không chỉ làm đẹp cảnh quan bên ngoài mà hơn cả vẫn là chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ…


Kết luận cuộc làm việc Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân chỉ rõ về Đề án thực hiện NQ 18 BCH Trung ương lần thứ 6 khóa XII yêu cầu xã Thạch Đài phải thực hiện tinh giản đối với cấp thôn, xóm hoàn thành trong tháng 6/2019. Về cấp xã hoàn thành xong chậm nhất vào ngày 31/ 7/2019. Lưu ý việc tinh giản phải đảm bảo chất lượng công chức phục vụ cho dân, gắn với đó là nghiên cứu chính sách để hỗ trợ cán bộ dôi dư sau tinh giản...

Về NTM, phải xây dựng chi tiết khung kế hoạch về xây dựng NTM nâng cao để triển khai thực hiện. Đề án sản xuất cần xây dựng một số mô hình sản xuất tập trung trên địa bàn. Cải tạo vườn tạp phải làm rõ theo từng tuần, cụ thể từng việc, từng nhà. Tìm ra các điểm nhấn trong xây dựng NTM ; Xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm "OCOP" phải có sự tham gia tích cực của người dân. Chế độ giao ban, chấn chỉnh cán bộ phải thực hiện theo từng tuần; Yêu cầu BCH Đảng bộ xã cần tổ chức họp kiểm điểm, rà soát, phân rõ vai trò, vị trí trách nhiệm của từng bộ phận để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà