"Sạch trong - Đẹp ngoài" điểm cốt lõi trong xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu tại xã Nam Hương
06/10/2018 08:22
Cán bộ, nhân dân đoàn kết, sáng tạo và có nhiều cách làm hay trong xây dựng NTM đã giúp Nam Hương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện nhiều phong trào, hoạt động trong xây dựng NTM từ đầu năm đến nay. So với hình ảnh nghèo nàn, lạc hậu, thiếu và yếu về mọi mặt như trước thì hiện nay Nam Hương đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, hiện thực hóa ước mơ xây dựng các khu dân cư NTM trong lành, sạch đẹp và văn minh

Cán bộ xã và Ban công tác mặt trận thôn Việt Yên làm hàng rào cho gia đình chính sách trong thôn

Từ đầu năm đến nay, phong trào chỉnh trang các khu dân cư đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Việc làm mới các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, xây dựng hệ thống hàng rào xanh và đặc biệt là xây dựng đồng bộ nhiều cổng, tường rào theo khuôn mẫu được quan tâm, triển khai thực hiện khá đồng bộ. Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu cũng được tập trung thực hiện tại 6/6 thôn.

Để công tác chỉnh trang các khu dân cư thực sự có hiệu quả, ngoài tập trung làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm thì trong thời gian tới xã Nam Hương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, dời dọn các công trình phụ theo quy định ,đồng thời tiếp tục chỉnh trang vườn hộ, xây dựng các vườn mẫu có hiệu quả.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà trao đổi với lãnh đạo xã Nam Hương một số nội dung liên quan tới công tác chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu 

Để đạt chuẩn NTM vào cuối năm, hiện nay Nam Hương còn 8 tiêu chí chưa đạt, trong đó 3 tiêu chí còn nặng là Điện, Giao thông, chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư. Khối lượng công việc còn nhiều, đề nghị xã Nam Hương tiếp tục vận dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, kêu gọi các nguồn xã hội hóa, huy động nội lực sức dân cùng tham gia mạnh mẽ trong mọi phong trào, hoat động, phấn đấu đến cuối tháng 11 cơ bản hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn NTM vào cuối năm.

Đây cũng chính là những nội dung chỉ đạo trực tiếp mà đồng chí Trần Việt Hà - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà trao đổi với lãnh đạo xã Nam Hương trong chuyến kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại địa phương vào sáng thứ 7 ngày 6/10/2018.


Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà kiểm tra một số tuyến đường giao thông trục chính trên địa bàn xã Nam Hương

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà cũng đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Thạch Lưu và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thiện các tiêu chí trong thời gian tới...

Tác giả: Thúy Quỳnh - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà