Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
13/03/2019 03:41
Chiều 13/3, tại Văn phòng Chính phủ, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.
Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hội nghị trực tuyến tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tại Hà Tĩnh hội nghị trực tuyến ở 13 điểm cầu tại 13 huyện, thị.

Ở điểm cầu huyện Thạch Hà có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Quốc Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện, các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đã báo cáo tình hình thực hiện chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra, theo đó như kế hoạch cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ bắt đầu vào lúc 0h ngày 01/4/2019 trên phạm vi cả nước. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra vẫn đang được triển khai. Một số công tác đã hoàn thành và đang tiếp tục hoàn thiện như: cơ sở pháp lý cuộc Tổng điều tra, hệ thống tổ chức triển khai Tổng điều tra, hoàn thiện thiết kế Tổng điều tra, tổ chức các hội nghị tập huấn các cấp, dự toán kinh phí Tổng điều tra, lập bảng kê hộ và xây dựng mạng lưới điều tra, tổ chức thu thập thông tin...

Quy mô của Tổng điều tra năm 2019 rất lớn (ước tính trên 95 triệu người và trên 25 triệu hộ) và rất có khả năng từ chu kỳ năm 2029 sẽ không thực hiện Tổng điều tra dân số nữa, do đó để có nguồn thông tin đầy đủ phục vụ Tổng điều tra cũng như nguồn dữ liệu quốc gia về dân số và nhà ở thì rất cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quét lượng lớn thông tin về dân cư, là căn cứ cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đất nước, do vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quán triệt tinh thần cộng tác, cung cấp thông tin đầy đủ tới toàn dân.

Ở huyện Thạch Hà, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cũng đã cơ bản hoàn thiện và đang tiếp tục đẩy mạnh các công tác chuẩn bị sẵn sàng thu thập thông tin Tổng điều tra, trọng tâm là chuẩn bị nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin trong đó chú trọng việc tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, thiết lập mạng lưới thực hiện và các chương trình phần mềm ứng dụng Tổng điều tra, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức; chuẩn bị địa bàn và đảm bảo an toàn Tổng điều tra, tiến hành thu thập thông tin tại địa bàn điều tra đồng thời giám sát, kiểm tra, nghiệm thu số liệu và xử lý số liệu ngay trong quá trình thu thập thông tin tại hộ.

Tác giả: Hiền Lương - Nguồn: Đài TT-TH Thạch Hà