BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC TẠI XÃ THẠCH LÂM
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC TẠI XÃ THẠCH LÂM
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC TẠI XÃ THẠCH LÂM

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ cốt cán xã Thạch Lâm về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Dự và chỉ đạo buổi làm việc  có các đồng chí: Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Trần Việt Hà – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện, UBND huyện, đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xã Thạch Lâm, đạ diện các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Đến  cuối năm 2016 xã Thạch Lâm đạt 11/19 tiêu chí bao gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, Điện, thông tin và truyền thông, Hộ nghèo, Nhà ở dân cư, Lao động có việc làm thường xuyên, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng- An ninh. Nền nông nghiệp, chăn nuôi đang tiếp tục phát triển. Toàn xã đã xây dựng được 02 mô hình rau gia vị tại thôn La xá, 02 mô hình chăn nuôi gà; thành lập 5 HTX, 4 THT.  Các hoạt động văn hóa – xã hội được tổ chức sôi nổi, tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo điều tra cuối năm 2016 là 4,9 %; cận nghèo 8,83%. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới vẫn còn một số, tồn tại, hạn chế. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã dành nhiều thời gian đối thoại với nhân dân, lắng nghe, giải trình mọi ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của người dân để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp, khắc phục tồn tại, vướng mắc trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như đất đai; nước sạch, môi trường; thủy lợi; nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng trung tâm hành chính xã; làm giao thông nông thôn; tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp nhất là rau gia vị của địa phương; hỗ trợ sản xuất; phát triển các mô hình kinh tế; hỗ trợ thuyền để phòng chống lụt bão,...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Nhật Tân – Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Lâm trong thời gian qua đồng thời mong muốn thời gian tới xã cần quan tâm chỉnh đốn phong cách lề lối làm việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường sự giám sát của nhân dân; tập trung mở rộng diện tích, xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho rau gia vị thôn La Xá; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tích cực rà soát, củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; ưu tiên thực hiện các tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã giao nhiệm vụ cho các ban, phòng, ngành, đoàn công tác chỉ đạo tại xã theo chức trách, nhiệm vụ của mình tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát xã thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Tác giả: Thúy Hằng – Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà
-->