3 tháng đầu năm 12 xã, thị trấn ở Thạch Hà thu ngân sách đạt dưới 5% kế hoạch
12/03/2019 06:07
Theo báo cáo từ Chi cục thuế huyện Thạch Hà, trong 3 tháng đầu năm trên địa bàn có 12 xã, thị trấn công tác thu ngân đạt dưới 5% kế hoạch, trong đó các xã Thạch Bàn, Thạch Lạc, Thạch Hải đạt 0%; Thu tại xã với 27/31 xã, thị trấn đạt 0%. Trước tình hình đó, chiều ngày 12/3/2019, UBND huyện Thạch Hà đã tổ chức cuộc họp soát xét tiến độ thu ngân sách, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn
3 tháng đầu năm 12 xã, thị trấn ở Thạch Hà thu ngân sách đạt dưới 5% kế hoạch

Đồng chí Trần Việt Hà Phó bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc làm việc

Tính đến ngày 12/3/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 47,8 tỷ đồng = 17% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó tiền sử dụng đất đạt trên 33 tỷ đồng = 102% so với cùng kỳ 2018, tổng thu trừ tiền sử dụng đất trên 14 tỷ đồng = 78% so với cùng kỳ 2018. Bên cạnh những sắc thuế đạt cao thì vẫn còn nhiều chỉ tiêu đạt thấp với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ đạt 5,8 triệu đồng = 1% dự toán HĐND tỉnh giao; Thu tại xã 150 triệu đồng = 4% dự toán HĐND tỉnh giao; Phí bảo vệ môi trường 78 triệu đồng = 5% dự toán HĐND tỉnh giao...

Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thạch Hà Hồ Văn Đương báo cáo kết quả thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2019 


Chủ tịch UBND xã Thạch Lưu Phạm Văn Hùng: Về giải pháp xã đang tổ chức đấu giá vùng đất xứ Đồng Cựa tổng số 19 lô, giá khởi điểm 6,5 tỷ đồng. Dự kiến đến 15/4/2019 xã Thạch Lưu sẽ đạt 100% kế hoạch thu ngân sách…

Phân tích các nguyên nhân dẫn đến các sắc thuế đạt thấp, tại cuộc làm việc nhiều ý kiến cho rằng do thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa đến kỳ thu; Các xã, thị trấn còn chưa thực sự quan tâm thực hiện đối với các nguồn thu từ phí, lệ phí tại xã và thu khác ngân sách do cấp xã thực hiện; Nguồn thu chính từ việc quản lý quỹ đất, cho thuê mặt bằng còn vướng mắc chủ trương về quản lý đất đai, chưa hoàn thiện dẫn đến số thu đạt thấp; Thuế quốc doanh không có nguồn thu phát sinh. Đối với thuế ngoài quốc doanh, hiện số lượng doanh nghiệp mới thành lập được phân cấp tăng nhanh nhưng chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực được miễn thuế giá trị gia tăng....


Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Nguyễn Trọng Thành: Hiện nay chợ Cày bàn giao cho HTX Phúc Hưng  quản lý nên nguồn thu phí quản lý chợ không thực hiện được; Chợ Cày trong thời gian di dời sang chợ tạm nên các hộ kinh doanh gặp khó khăn trong giai đoạn đầu. Để tạo điều kiện các hộ kinh doanh khi về địa điểm mới cơ quan thuế và UBND thị trấn thống nhất miễn cho các hộ kinh doanh từ 1 đến 2 tháng thuế; Cơ quan thuế phải có hướng dẫn cho địa phương thực hiện thu thuế phi nông nghiệp

Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Trần Quốc Việt: Các xã bãi ngang  rà soát lại quỹ đất để đưa vào diện quy hoạch đấu giá, cấp đất ở để phòng xem xét, tổng hợp xin chủ trương của tỉnh đối với những diện tích có liên quan đến lộ trình giải phóng mặt bằng; Chi cục thuế phối hợp với phòng để tính toán, xử lý thu thuế, thu tiền thuê đất đối với các chợ thực hiện xã hội hóa đầu tư; Các xã rà soát, tăng thu phí xây dựng nhà ở dân cư

Về nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp và chỉ đạo của ngành trong công tác quản lý thuế; Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, chống thất thu về hộ, doanh thu, thuế trên các lĩnh vực quản lý; Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giảm sát doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai sai, trốn thuế; Duy trì hiệu quả của đoàn công tác chống thất thu của Chi cục thuế; Đổi mới cái cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến giao dịch; Các xã, thị trấn lựa chọn, quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách trên địa bàn...

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Đồng Xuân Vân: Các xã cần quy  hoạch, lựa chọn vùng đất nào có lợi thế để đầu tư đấu giá đất; Hiện nay nhiều xã đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư hoàn thiện một số công trình về đích NTM, phòng Tài chính sẽ tổng hợp, xem xét đề xuất huyện tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Đề nghị các xã quan tâm, phối hợp với các phòng ngành cấp huyện trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án…

Kết luận cuộc làm việc Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà chỉ rõ: 3 tháng đầu năm thu ngân sách đạt mức trung bình so với các năm khác. Đề nghị các xã thường xuyên cập nhật số thu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để đôn đốc, chỉ đạo. Giao chi cục thuế rà soát lại các nhiệm vụ của các bộ phận để tập trung thu các sấc thuế; Đổi mới cái cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến giao dịch. Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh cần chấn chỉnh cán bộ thuế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không gây khó dễ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng rà soát, chuẩn bị nội dung, tổ chức cuộc họp đối với những xã có chợ để chấn chỉnh lại ban quản lý chợ; Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh đội ngũ kế toán ở các xã, thị trấn trong báo cáo công tác thu trên địa bàn. Các xã, thị trấn cần lựa chọn chỗ nào thuận lợi để quy hoạch, đấu giá đất. Đề nghị các xã, thị trấn rà soát lại nhu cầu cây xanh gửi về văn phòng NTM huyện để huyện xem xét, phân bổ...

Tác giả: Thúy Quỳnh - Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT-TH Thạch Hà