Trong 6 ngày, từ 11/6 đến 16/6, Lễ hội Đền Chiêu Trưng và kỷ niệm 572 năm ngày mất của Lê Khôi được 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp. Lễ hội và lễ giỗ của Chiêu trưng đại vương Lê Khôi với đầy đủ nghi lễ tôn nghiêm, trang trọng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần, tâm linh của nhân dân và xứng tầm một di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.


Thạch Hà đất và người

-->