Chiều ngày 23/9, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà phối hợp với Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc cho 260 cán bộ cốt cán, công chức công tác trong lĩnh vực liên quan trên địa bàn toàn huyện.


Thạch Hà đất và người